tel تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی 09127751882          

با تجربه و بهره مندی از دانش روز و نیروی جوانی برآنیم تا وجه تمایزی در طراحی، اجرا، نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات، برودت و برق صنعتی خلق کنیم

باز و بسته کردن اجزای کمپرسور بسته

به منظور آشنایی با طرز کار کمپرسور و هم چنین آشنایی با قطعات مکانیکی و الکتریکی قسمتهای مختلف کمپرسور برش خورده را باز می کنیم. این مطلب برای کسانی که میخواند در زمینه تعمیر و نگهداری موتورخانه تاسیسات فعالیت داشته باشند نیز کاربرد دارد


 1-3-2-دستور کار شماره ی ۱: باز و بسته کردن اجزای کمپرسور بسته
ابزار و وسایل موردنیاز: آچار بکس یا رینگی و آچار تخت در اندازه های مختلف، پیچ گوشتی کوتاه و بلند، چکش، سنبه، دستگاه جوش اکسی استیلن با مشعل، انبردست، کمپرسور بسته برش خورده

مراحل انجام کار
١-کمپرسور تناوبی از نوع بسته را که پوسته ی آن(قسمت بالا)برش خورده است را تحویل بگیرید.
۲- با استفاده از پیچ گوشتی بلند، سرهای سیم پیچ های متصل به ترمینال های داخلی کمپرسور را باز کنید.
۳- مشعل را روشن کنید و لوله ی دهش را که از سرسیلندر خارج شده و به بدنه ی داخلی کمپرسور متصل شده است از محل اتصال به بدنه ی کمپرسور با مشعل گرم کنید و با انبردست آن را جدا کنید.
۴- مجموعه ی الکتروموتور و کمپرسور را از پوسته خارج کنید.
5- به وسیله ی آچار (بکس، رینگی، تخت) پیچ های استاتور را باز کرده و با احتیاط استاتور را از روتور جدا کنید.
۶- با آچار پیچ های سر سیلندر را باز کنید و سرسیلندر را طوری جدا کنید که واشر مابین سرسیلندر و صفحه سوپاپ خراب نشود.
۷- صفحه ی سوپاپ را از سیلندر جدا کنید به طوری که واشر مابین صفحه ی سوپاپ و سیلندر خراب نشود. (سوپاپ های مکش و دهش بر روی دو طرف صفحه ی سوپاپ قرار گرفته اند.)
۸- مسیر جریان گاز و روغن را بررسی نمایید.
۹- وظیفه ی هر قطعه را بررسی نمایید.
۱۰- برای بستن اجزای کمپرسور از ردیف ۸ شروع و به ردیف ۳ ختم کنید.
توجه ۱: میل لنگ و روتور در کمپرسورهای بسته به صورت پرسی در کارخانه به همدیگر متصل می شوند؛ از این رو باز کردن آن ها در محیط کارگاه امکان پذیر نیست و نیاز به ابزار و دستگاههای مخصوص دارد.
توجه ۲: در تعمیرهای اساسی در هر باز و بسته کردن باید واشرها را تعویض کرد.
گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید.
در شکل 16-2 تصاویری از مراحل باز کردن کمپرسور تناوبی بسته نشان داده شده است

باز و بسته کردن اجزای کمپرسور بسته

مراحل باز کردن کمپرسور تناوبی بسته