tel تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی 09127751882          

با تجربه و بهره مندی از دانش روز و نیروی جوانی برآنیم تا وجه تمایزی در طراحی، اجرا، نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات، برودت و برق صنعتی خلق کنیم

شارژ روغن کمپرسور

کمپرسورهای بسته در کارخانه ی سازنده از روغن شارژ می شوند و به بازار عرضه می گردند. پس از تعمیر نیز لازم است، بعد از تخلیه ی روغن قبلی، براساس کاتالوگ کارخانه ی سازنده به مقدار لازم، روغن در کمپرسور آن ها شارژ شود. در جدول 1-2 مشخصات چند نمونه کمپرسور و مقدار روغن لازم برای هریک مشخص شده است. نوع روغن به کار رفته در کمپرسورها بستگی به نوع ماده ی مبرّد دارد. معمولاً برای سیستم های تهویه مطبوع مانند  چیلر، کولر گازی، پکیج) با ماده ی مبرّد ۲۲ از روغن نمره ی ۳۰۰ یا 4GS و برای سیستم های سردخانه ای (یخچال، فریزر و دستگاه های مشابه) با ماده ی مبرّد ۱۲ از روغن نمره ی ۱۵۰ یا 3GS استفاده میشود. در سیستم های تبرید که ماده ی مبرّد آنa۱۳۴ باشد از روغن ۱۰۰SL استفاده می شود

شارژ روغن کمپرسور


شارژ روغن کمپرسورهای بسته:
با قرار دادن لوله ی مکش کمپرسور در ظرف روغن و به کار انداختن کمپرسور روغن شارژ میشود که مقدار آن معمولاً بر روی کمپرسور بر حسب سانتی متر مکعب نوشته می شود.
جدول 1-2-مقدار روغن چند مدل کمپرسور بسته
اختصارات: خنک کن روغن= OC استاتیک= S
۲-۴-۲-دستور کار شماره ی ۲: شارژ روغن کمپرسورهای بسته
ابزار و وسایل مورد نیاز: شلنگ شارژ، ظرف روغن مدرّج، روغن کمپرسور.
مراحل انجام کار
١- به اندازه ی موردنیاز، روغن کمپرسور تمیز را در داخل ظرف مدرّج بریزید.
۲- یک سر شیلنگ را به لوله ی شارژ کمپرسور و سر دیگر آن را داخل ظرف روغن قرار دهید.
٣- لوله ی مکش را با درپوش یا انگشت مسدود نموده و کمپرسور را روشن کنید. روغن به داخل کمپرسور جریان می یابد.
۴- بعد از تمام شدن روغن درون ظرف، کمپرسور را خاموش کنید و شلنگ را از آن باز کنید.